ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិនៃសមាគមច្បាប់អាស៊ានកម្ពុជា បានអញ្ជើញធ្វើបទឧទ្ទេសនាមផ្សព្វផ្សាយស្តីពី "តួនាទី និងភារកិច្ចនៃគណៈកម្មាធិការជាតិនៃសមាគមច្បាប់អាស៊ានកម្ពុជា" ជូនសិស្សចៅក្រមផ្ទៃក្នុងជំនាន់២ ស

នារសៀលថ្ងៃអង្គារ ៩កេីត ខែកត្តិក ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិនៃសមាគមច្បាប់អាស៊ានកម្ពុជា បានអញ្ជើញធ្វើបទឧទ្ទេសនាមផ្សព្វផ្សាយស្តីពី "តួនាទី និងភារកិច្ចនៃគណៈកម្មាធិការជាតិនៃសមាគមច្បាប់អាស៊ានកម្ពុជា" ជូនថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ឌិត្យសភាភូមិន្ទយុត្តិធម៌កម្ពុជា សិស្សចៅក្រមផ្ទៃក្នុងជំនាន់២ សិស្សចៅក្រម ព្រះរាជអាជ្ញាជំនាន់ទី១១ និងសិស្សក្រឡាបញ្ជីវគ្គពិសេស ជំនាន់ទី៤ សរុបចំនួន ១៣៨នាក់។

H.E. LY CHANTOLA, PRESIDENT OF THE NATIONAL COMMITTEE OF ASEAN LAW ASSOCIATION, HAS LED A DELEGATION TO JOIN THE 44TH ASEAN LAW ASSOCIATION GOVERNING COUNCIL MEETING IN KUALA LUMPUR, MALAYSIA.

Kuala Lumpur, 21 October 2023: H.E. LY CHANTOLA, President of the National Committee of ASEAN Law Association and also the President of the Bar Association of Cambodia, has led a delegation to take part in the 44th Governing Council Meeting of ASEAN Law Association on the morning of 21 October 2023 in Kuala Lumpur, Malaysia.

Attorney Meas Bora and Attorney Hib Nareth, Members of the National Committee of Cambodia ASEAN Law Association and the high representatives of His Excellency Ly Chantola, President of the National Committee of Cambodia ASEAN Law Association

Phnom Penh, 27 July 2023: On the evening of 26 July 2023, Attorney Meas Bora and Attorney Hib Nareth, Members of the National Committee of Cambodia ASEAN Law Association

លោកមេធាវី ហ៊ឹប ណារិទ្ធិ តំណាង ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិនៃសមាគមច្បាប់អាស៊ានកម្ពុជា អញ្ជើញធ្វើបទឧទ្ទេសនាមផ្សព្វផ្សាយស្តីពី "តួនាទី និងភារកិច្ចនៃគណៈកម្មាធិការជាតិនៃសមាគមច្បាប់អាស៊ានកម្ពុជា" នៅសាលប្រជុំនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

នារសៀលថ្ងៃសុក្រ ៥ កើត ខែកត្តិក ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ នៅសាលប្រជុំនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ លោកមេធាវី ហ៊ឹប ណារិទ្ធិ តំណាង ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិនៃសមាគមច្បាប់អាស៊ានកម្ពុជា បានអញ្ជើញធ្វើបទឧទ្ទេសនាមផ្សព្វផ្សាយស្តីពី ''សមាគមច្បាប់អាស៊ាន និងគណៈកម្មាធិការជាតិនៃសមាគមច្បាប់អាស៊ានកម្ពុជា'' ជូនសមណនិស្សិត និងនិស្សិតជាសិក្ខាកាម សរុបចំនួនប្រមាណ ១៦១ រូប (សមណនិស្សិត ៨ អង្គ) ។

ASEAN Law Association organized its inaugural ASEAN Moot on 19 October 2023 in Kuala Lumpur, Malaysia in which 7 countries participated including Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam.

The 2023 ASEAN Moot Problem centers around a dispute between a fictional state (“the Republic of Rakis”) and a fictional foreign investor (“Chirpey Inc”) regarding investments on cryptocurrency and non-fungible tokens (NFTs) which is forwarded to the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).

His Excellency Ly Chantola, President of the National Committee of Cambodia ASEAN Law Association and the President of the Bar Association of Cambodia (BAKC), led the delegation consisting of His Excellency Prom Vicheth Akara, Permanent Vice-President and

Phnom Penh, 26 July 2023: His Excellency Ly Chantola, President of the National Committee of Cambodia ASEAN Law Association and the President of the Bar Association of Cambodia (BAKC),

HIS EXCELLENCY LY CHANTOLA, PRESIDENT OF THE NATIONAL COMMITTEE OF CAMBODIA ASEAN LAW ASSOCIATION AND ALSO THE PRESIDENT OF THE BAR ASSOCIATION OF CAMBODIA, DELIVERED HIS SPEECH IN THE 14TH ASEAN LAW ASSOCIATION GENERAL ASSEMBLY.

Previously, on 19 October 2023,  His Excellency LY CHANTOLA, President of the National Committee of Cambodia ASEAN Law Association and also the President of the Bar Association of Cambodia, delivered his remarks in the 14th ASEAN Law Association General Assembly.

H.E. LY CHANTOLA, PRESIDENT OF ALA CAMBODIA, EMBARKS FOR THE 14TH ASEAN LAW ASSOCIATION GENERAL ASSEMBLY, THE ASEAN LAW CONFERENCE 2023 AND THE 44TH ASEAN LAW ASSOCIATION GOVERNING COUNCIL MEETING IN MALAYSIA (2)

 

Phnom Penh, 18 October 2023: H.E. LY Chantola led his delegation to participate in the 14th ASEAN Law Association General Assembly, the ASEAN Law Conference 2023 and the 44th ASEAN Law Association Governing Council Meeting, hosting in Kuala Lumpur, Malaysia.

ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិនៃសមាគមច្បាប់អាស៊ានកម្ពុជា បានចាត់តាំងលោកមេធាវី គង់ ផល្លៈ

ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិនៃសមាគមច្បាប់អាស៊ានកម្ពុជា បានចាត់តាំងលោកមេធាវី គង់ ផល្លៈ ប្រធានក្រុមការងារដោះស្រាយជម្លោះក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ និងជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការជាតិនៃសមាគមច្បាប់អាស៊ានកម្ពុជា ដើម្បីអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈទៅលើវិធានស្តីពីសន្ធានកម្មនិងក្រមសីលធម៌របស់សន្ធានករ