កញ្ញាមេធាវី ដានី ច័ន្ទ្ររស្មីឈូករ័ត្ន ប្រធានលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិនៃសមាគមច្បាប់អាស៊ានកម្ពុជា អញ្ជើញធ្វើបទឧទ្ទេសនាមផ្សព្វផ្សាយស្តីពី "តួនាទី និងភារកិច្ចនៃគណៈកម្មាធិការជាតិនៃសមាគមច្បាប់អាស៊ានកម្ពុជា" នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង

នាព្រឹកថ្ងៃពុធ ១៤ កើត ខែមិគសិរ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ នៅសាលសន្និសីទនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង កញ្ញាមេធាវី ដានី ច័ន្ទ្ររស្មីឈូករ័ត្ន ប្រធានលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិនៃសមាគមច្បាប់អាស៊ានកម្ពុជា បានអញ្ជើញធ្វើបទឧទ្ទេសនាមផ្សព្វផ្សាយស្តីពី "តួនាទី និងភារកិច្ចនៃគណៈកម្មាធិការជាតិនៃសមាគមច្បាប់អាស៊ានកម្ពុជា" ជូនសមណនិស្សិត និងនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងដែលជាសិក្ខាកាមសរុបចំនួនប្រមាណ ២៤០ រូប (សមណនិស្សិត ៤ អង្គ) ។

បណ្ឌិត ព្រហ្ម វិចិត្រអក្ខរា អញ្ជើញធ្វើបទឧទ្ទេសនាមផ្សព្វផ្សាយស្តីពី "តួនាទី និងភារកិច្ចនៃគណៈកម្មាធិការជាតិនៃសមាគមច្បាប់អាស៊ានកម្ពុជា" នៅសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា ខេត្តសៀមរាប

នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៨កើត ខែមិគសិរ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ នៅសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា ខេត្តសៀមរាប បណ្ឌិត ព្រហ្ម វិចិត្រអក្ខរា អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិនៃសមាគមច្បាប់អាស៊ានកម្ពុជា បានអញ្ជើញធ្វើបទឧទ្ទេសនាមផ្សព្វផ្សាយស្តីពីសមាគមច្បាប់អាស៊ាន និងគណៈកម្មាធិការជាតិនៃសមាគមច្បាប់អាស៊ានកម្ពុជា ជូន សមណនិស្សិត

HE Suon Visal, Chairman of the National Committee of Cambodia ASEAN Law Association, chaired an internal meeting of members of the National Committee of the ASEAN Law Association of Cambodia.

On the morning of Tuesday, March 13, 2019, at the “Ta Prom” hall, Administrative building of the National Committee of Cambodia ASEAN Law Association, chaired by H.E. Suon Visal,

បណ្ឌិត ព្រហ្ម វិចិត្រអក្ខរា តំណាង ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិនៃសមាគមច្បាប់អាស៊ានកម្ពុជា អញ្ជើញធ្វើបទឧទ្ទេសនាមផ្សព្វផ្សាយស្តីពី "តួនាទី និងភារកិច្ចនៃគណៈកម្មាធិការជាតិនៃសមាគមច្បាប់អាស៊ានកម្ពុជា"

បណ្ឌិត ព្រហ្ម វិចិត្រអក្ខរា តំណាង ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិនៃសមាគមច្បាប់អាស៊ានកម្ពុជា អញ្ជើញធ្វើបទឧទ្ទេសនាមផ្សព្វផ្សាយស្តីពី "តួនាទី និងភារកិច្ចនៃគណៈកម្មាធិការជាតិនៃសមាគមច្បាប់អាស៊ានកម្ពុជា" នៅសាលប្រជុំ AMCAM EXCHANGE ជូនដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា

H.E. Prom Vicheth Akara, Permanent Vice President of the National Committee of Cambodia ASEAN Law Association, leads a delegation to attend the 41st Governing Council Meeting of ASEAN Law Association in Phuket, Thailand.

At the invitation of the President of the ASEAN Law Association, H.E. Prom Vicheth Akara, Permanent Vice President of the National Committee of Cambodia ASEAN Law Association, led a delegation to attend the 41st Board Meeting of the ASEAN Law Association in Phuket, Thailand from November 19 to 22, 2019.

The National Committee of the ASEAN Law Association of Cambodia Hosts the ASEAN Law Association Meeting in Siem Reap

The National Committee of the ASEAN Law Association of Cambodia is honored to host the meeting of the ASEAN Law Association Special Meeting in Siem Reap from 07th to 09th June 2018.

បណ្ឌិត ព្រហ្ម វិចិត្រអក្ខរា អញ្ជើញធ្វើបទឧទ្ទេសនាមផ្សព្វផ្សាយស្តីពី "តួនាទី និងភារកិច្ចនៃគណៈកម្មាធិការជាតិនៃសមាគមច្បាប់អាស៊ានកម្ពុជា" នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

នាព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ១២កើត ខែមិគសិរ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច បណ្ឌិត ព្រហ្ម វិចិត្រអក្ខរា អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិនៃសមាគមច្បាប់អាស៊ានកម្ពុជា បានអញ្ជើញធ្វើបទឧទ្ទេសនាមផ្សព្វផ្សាយស្តីពីសមាគមច្បាប់អាស៊ាន និងគណៈកម្មាធិការជាតិនៃសមាគមច្បាប់អាស៊ានកម្ពុជា ជូនសិស្ស និស្សិតជាសិក្ខាកាម សរុបចំនួនប្រមាណ ១៣០ រូប។

H.E Suon Visal, Chairman of the National Committee of the ASEAN Law Association of Cambodia, attends the official opening ceremony of the ASEAN Law Association in the Philippines

H.E. Suon Visal, Chairman of the National Committee of the ASEAN Law Association of Cambodia, attends the official opening ceremony of the ASEAN Law Association in the Philippines.

PERMANENT VICE-PRESIDENT OF ALA CAMBODIA

Honorable Attorney PROM VICHETH AKARA is appointed as the Permanent Vice President of the National Committee of Cambodia ASEAN Law Association in September 18th 2017 after this Committee was formed in August 3rd 2017 by Sub Degree of the Royal Government of Cambodia.